Algemene voorwaarden

MEDEDELING

De algemene voorwaarden omschrijven hoe MealMe BV haar diensten aanbiedt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling welke wij via onze website aanbieden. Lees deze voorwaarden daarom zorgvuldig door voordat u uw bestellingen plaatst. Door gebruik te maken van onze diensten, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze voorwaarden.

MealMe BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting tot mededeling daarvan. Gebruik van persoonlijke gegevens die via de website zijn verstrekt, zijn onderworpen aan onze privacy verklaring en ons cookie beleid.

Door onze website regelmatig te bezoeken blijft u op de hoogte van de laatste versie van onze voorwaarden.

1. INTRODUCTIE

1.1 Bedrijfsinformatie: MealMe BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Emmen. Ons bezoekadres is Brinkenhalte 20, 7812 HX te Emmen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56848277.

1.2 BTW-nummer: NL852330224B01.

1.3 Diensten: Wij bemiddelen voor restaurants die maaltijden bezorgen zoals vermeld op onze website.

2. WEBSITE TOEGANG

2.1 Website toegang: Iedereen kan toegang krijgen tot de meeste gedeelten van onze website zonder dat u daartoe een bestelling hoeft te plaatsen of uw persoonlijke gegevens aan ons hoeft te verstrekken.

2.2 Acceptatie van voorwaarden: Door gebruik te maken (van een gedeelte) van onze website, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze voorwaarden. Als u niet akkoord wenst te gaan met deze voorwaarden kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

2.3 Aanpassing van voorwaarden: Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. U dient deze Website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de laatste voorwaarden. U bent te allen tijde gehouden aan de voorwaarden die gelden op het moment dat u uw bestelling plaatst.

2.4 Uw verantwoordelijkheid: U bent verantwoordelijk voor de acceptatie en naleving van de voorwaarden door iedereen die onze website bezoekt.

3. UW STATUS

3.1 Bevoegdheid en leeftijd: Door het plaatsen van een bestelling via deze website garandeert u dat:

 1. u wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten en/of rechtshandelingen aan te gaan;
 2. u minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;
 3. u de toestemming van uw ouders of voogd hiertoe heeft of verondersteld wordt deze te hebben (indien u jonger bent dan 18 jaar).

3.2 Alcohol en sigaretten: Tevens bevestigt en erkent u dat:

 1. personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt geen alcohol bevattende dranken voor zichzelf of voor een derde mogen kopen.
 2. personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt geen sigaretten voor zichzelf of derden mogen kopen.
 3. bestellingen voor alcohol houdende dranken en/of sigaretten van personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt niet geaccepteerd worden.

4. HET PLAATSEN EN DE VERWERKING VAN EEN BESTELLING

4.1. Het samenstellen van uw bestelling: Wanneer u uw bestelling via deze website heeft geplaatst in het (keuze)menu van het door u gekozen maaltijd /restaurant en u de benodigde gegevens heeft verstrekt, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bestelling te bevestigen door te klikken op de button "akkoord". Let op: controleer de juistheid van de door u ingevoerde gegevens en verbeter eventuele fouten alvorens uw bestelling af te ronden en te klikken op de button "akkoord". Hierna wordt uw bestelling afgerond en verzonden en kunnen ingevoerde gegevens niet meer worden veranderd.

4.2 Aanpassing of annulering van uw bestelling: Zodra u uw bestelling heeft verzonden en uw betaling is verwerkt kunt u niet langer uw bestelling aanpassen of annuleren en bent u niet gerechtigd tot enige restitutie (wij verwijzen u naar paragraaf 4.4 voor de beschrijving van procedure bij geweigerde bestellingen). Als u uw bestelling wenst aan te passen of wenst te annuleren kunt u met MealMe BV contact opnemen zoals beschreven in artikel 6.3. De klantenservice zal vervolgens trachten het restaurant van uw verzoek op de hoogte te brengen. Er is echter geen garantie dat wij het restaurant kunnen bereiken noch dat het restaurant aan uw verzoek zal voldoen, bijvoorbeeld indien uw bestelling al is verwerkt.

4.3 Autorisatie van uw betaling: Uw bestelling zal niet worden verwerkt noch aan het restaurant worden doorgegeven indien uw betaling niet wordt geautoriseerd.

4.4 Verwerking en afwijzing van uw bestelling: Na ontvangst van uw bestelling zullen wij uw bestelling aan het relevante restaurant doorgeven en zullen wij u van de ontvangst en verwerking van uw bestelling op de hoogte stellen. In de bevestigingsmail die u ontvangt, bevestigen wij dat wij uw bestelling hebben verwerkt, dat betekent niet zonder meer dat uw bestelling door het desbetreffende restaurant is geaccepteerd. Wij moedigen restaurants aan om alle bestellingen te accepteren en wij zullen afgewezen bestellingen zo spoedig mogelijk aan u (per e-mail) mededelen. Restaurants hebben echter de bevoegdheid om bestellingen te weigeren ingeval van drukte, weersomstandigheden of enig andere reden.

4.5. Levering van uw bestelling: Restaurants geven slechts een indicatie van de tijd waarop de bestellingen geleverd kunnen worden. Wij noch de restaurants garanderen dat de bestellingen binnen tijdsindicaties geleverd kunnen worden.

5. PRIJS EN BETALING

5.1 BTW en leveringskosten: De prijzen op de website zijn van toepassing en zijn inclusief BTW en inclusief bezorgkosten maar exclusief behandelingskosten.

5.2 Onjuiste prijzen: Onze website bevat een groot aantal maaltijden. Het is mogelijk dat sommige prijzen niet juist of correct zijn. Wij zullen u normaliter van de juiste prijs op de hoogte stellen voordat uw bestelling door het restaurant wordt verwerkt en wordt verzonden indien de juiste prijs van uw bestelling hoger is dan de op de website vermelde prijs. Echter zijn wij noch het restaurant verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw bestelling tegen de juiste lagere prijs wordt aangeboden of dat u nadien het verschil krijgt terugbetaald.

5.3 Betalingsmogelijkheden: Alle betalingen van bestellingen moeten geschieden volgens de betalingsmogelijkheden zoals op onze website vermeldt staat.

5.4 Betaalkaarten: U kunt met een creditcard of bankpas (d.m.v iDeal) betalen.

5.5 Tegoed en kortingsbonnen: Tegoed- of kortingscodes kunnen op uw bestelling van toepassing zijn indien u een tegoed – of kortingscode gebruikt die door onze website wordt herkend en die door MealMe BV is goedgekeurd.

5.6: Afgewezen bestellingen: Indien uw bestelling door het restaurant wordt afgewezen (zoals in artikel 4.4. omschreven) of indien uw bestelling is geannuleerd, zal het op uw rekening afgeschreven bedrag waar nodig worden teruggestort. Bij betaling via Ideal zal het kunnen voorkomen dat het terugstorten van het bedrag van uw bestelling enige tijd vergt (waarbij deze tijd varieert en afhankelijk is van uw bank). U erkent en gaat ermee akkoord dat wij noch enig restaurant verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze vertraging bij het terug storting van het bedrag.

6. KLANTENSERVICE

6.1. Algemeen: De klantenservice is zeer belangrijk voor ons. Onze klantenservice zal dan ook alles in het werk stellen om u bij problemen met uw bestelling bij te staan, dit met inachtneming van artikel 11 van deze Website Voorwaarden. U kunt met de klantenservice contact opnemen door te bellen, via WhatsApp of te chatten via de website.

6.2 Vragen over uw Bestelling: Indien u met uw Bestelling problemen ondervindt kunt u contact opnemen met onze klantenservice zoals hierboven beschreven waarna een van onze medewerkers van de klantenservice het restaurant met uw vraag zal benaderen.

6.3 Wijziging of annulering: Indien u uw bestelling wenst te wijzigen of wenst te annuleren nadat uw bestelling via de website heeft geplaatst en uw betaling is verwerkt kunt u contact opnemen met de klantenservice zoals hierboven beschreven. De medewerker van de klantenservice zal vervolgens met het restaurant contact opnemen om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Er is echter geen garantie dat onze klantenservice het restaurant (tijdig) kan bereiken of dat het restaurant aan uw verzoek zal voldoen omdat het restaurant bijvoorbeeld al uw bestelling in behandeling heeft.

6.4 Klachten en suggesties: Tevreden klanten is het doel waarna wij streven. In het geval u ontevreden bent over het product of de diensten van een restaurant, kunt u contact met MealMe BV opnemen. Wij zullen dan in overleg met u een acceptabele oplossing vinden. De bereikbaarheid van onze klantenservice kunt u vinden op onze website.

7. LICENTIE

7.1 Voorwaarden voor gebruik: U bent uitsluitend gerechtigd om materiaal van deze website te downloaden en/of te printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Houdt u hierbij rekening met de volgende bepalingen:

7.1.1 Tenzij anders is vermeld, behoren alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, foto’s, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, octrooirechten en andere (geschreven en/of ongeschreven) rechten van intellectuele eigendom) gelegen in deze website en alle via deze website door MealMe BV ter beschikking gestelde materialen (waaronder maar niet beperkt tot gegevens, bestanden, foto’s, teksten, lay-out, afbeeldingen, etc.) toe aan MealMe BV of aan licentiegevers van MealMe BV. Deze website en alle via deze website ter beschikking gestelde materialen worden (wereldwijd) beschermd door toepasselijke wet- en regelgeving. Enig ander gebruik van deze website en/of de via deze website ter beschikking gestelde materialen, anders dan zoals in artikel 7.1 vermeld, is uitdrukkelijk verboden. Voor dergelijk gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van MealMe BV uitdrukkelijk vereist.

7.1.2 U bent niet gerechtigd om op enige wijze de digitale of papieren exemplaren van enig bepaald materiaal van deze website die u in overeenstemming met artikel 7.1 opslaat en/of gebruikt op enige wijze te wijzigen, aan te passen en/of te (her)bewerken. U bent niet gerechtigd om bepaalde foto's, teksten, (grafische) afbeeldingen en/of video- en/of audio-materiaal aan het originele materiaal van de website toe te voegen, te wijzigen en/of te (her)gebruiken. U dient ervoor te zorgen dat de status van MealMe BV alsmede die van andere auteurs van het materiaal op deze website te allen tijde wordt erkend.

7.1.3 Voor zover van toepassing, erkent u uitdrukkelijk dat MealMe BV de maker is van dan wel auteursrechthebbende is op het materiaal van deze website.

7.1.4 U bent niet gerechtigd om enig materiaal van deze website voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en/of verleende licentie hiertoe van MealMe BV.

7.2 Zoals onder artikel 7.1 hierboven is beschreven, mag geen enkel (onder)deel van deze website (geheel of gedeeltelijk) op enige wijze worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, verspreid, gedistribueerd, gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd en/of op enige andere wijze (doen) worden gebruikt of geëxploiteerd (waaronder, maar niet beperkt tot reproductie of opslag op/in andere website(s) of op/in enig elektronisch (opslag)medium) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe van MealMe BV.

7.3 Aan deze website voorwaarden zijn geen andere rechten te ontlenen dan welke nadrukkelijk hierboven onder artikel 7.1 is omschreven. Alle rechten die niet expliciet in deze website voorwaarden zijn omschreven worden uitdrukkelijk door MealMe BV voorbehouden.

8. WEBSITE TOEGANG

8.1 Website toegang: MealMe BV probeert deze Website - met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden - 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar te stellen. MealMe BV garandeert echter niet dat deze website continue beschikbaar is en/of volledig functioneert. Daarnaast garandeert MealMe BV uitdrukkelijk niet dat de servers/systemen waarop deze website beschikbaar wordt gesteld, altijd (volledig) vrij zijn van virussen, storingen en/of andere schadelijke elementen. MealMe BV sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.

8.2 Opschorting van toegang: Tijd MealMe BV houdt zich het recht voor om u zonder voorafgaande mededeling de toegang tot deze website (geheel of gedeeltelijk) te ontzeggen.

8.3 Veiligheidsmaatregelen: Helaas is de overdracht van informatie via internet niet altijd volledig veilig. Hoewel wij zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen proberen te treffen om uw informatie zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u verzonden gegevens en data via onze website niet volledig garanderen. Elke informatieoverdracht is dan ook voor eigen risico.

9. BEZOEKERSMATERIAAL EN GEDRAG

9.1 Algemeen:

9.1.1 Anders dan de persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens) welke vallen onder de MealMe-Privacy Verklaring, wordt alle andere informatie die u verzendt via en/of plaatst op deze website beschouwd als niet-persoonlijke en niet-vertrouwelijke informatie (de "bezoeker gegevens"). Door het verzenden en/of plaatsen van informatie garandeert u dat u alle rechten bezit die rusten op de door u geplaatste en/of verzonden bezoeker gegevens. MealMe BV aanvaardt geen verdere verplichtingen en/of verantwoordelijkheid voor deze door u geplaatste bezoeker gegevens. MealMe BV alsmede diegenen die zij hiertoe uitdrukkelijk toestemming verleent, behoudt zich het recht voor om dergelijke door u verzonden en/of geplaatste bezoekers gegevens, te distribueren en op enige andere wijze te gebruiken ten behoeve van commerciële en niet-commerciële doeleinden.

9.1.2 U bent verantwoordelijk dat de door u geplaatste en/of verzonden bezoekers gegevens niet een inbreuk maken of zullen maken op de beperkingen zoals genoemd in onderstaande paragraven 9.2 en 9.3.

9.2 Beleid Bezoeker Gegevens: Het is uitdrukkelijk verboden om Bezoeker Gegevens te plaatsen, te uploaden en/of te verzenden op en/of naar de website over te brengen die:

9.2.1 - strijdig zijn met lokale, nationale en/of internationale wet- en/of regelgeving;

9.2.2 - op enige wijze onrechtmatig, misleidend en/of frauduleus zijn;

9.2.3 - bijdraagt aan iedere niet-geautoriseerde of niet-toegestane reclame(-activiteiten);

9.2.4 - virussen en/of andere schadelijke programma's bevat.

9.3 Aansprakelijkheid: U stemt ermee in ons schadeloos te stellen voor de door MealMe BV geleden kosten en ontstane schade die voortvloeit uit het plaatsen en/of verzenden van bezoekers gegevens en andere opmerkingen die niet voldoen aan het geen in dit artikel 9 is beschreven.

9.4 Openbaarmaking: U stemt ermee in dat MealMe BV haar volledige medewerking zal verlenen aan iedere wettelijke autoriteit(en), wanneer deze haar desgewenst verzoekt om de identiteit en/of de locatie van bepaalde personen bekend te maken, indien en voor zover sprake is van enig handelen zoals in dit artikel beschreven.

10. LINKS NAAR EN VAN ANDERE WEBSITES

10.1 Websites van derden: Links naar websites van derden op de website van MealMe BV worden enkel verstrekt voor uw gemak. Wanneer u van deze links gebruik maakt, verlaat u deze website. MealMe BV controleert en/of herziet de websites van derden niet en is ook niet verantwoordelijk voor deze websites en/of de inhoud en/of beschikbaarheid hiervan. MealMe BV vertegenwoordigt verder op geen enkele wijze deze websites, het materiaal op deze websites, en/of het resultaat van het gebruik hiervan. Als u besluit om gebruik te maken van een of meerdere van deze websites van derden, is dit geheel voor eigen risico.

10.2 De Website link: U mag te allen tijde deze website linken aan uw eigen website op voorwaarde dat:

10.2.1 - dit op een rechtmatige en eerlijke manier gebeurt die op geen enkele wijze afbreuk doet aan de goede naam, reputatie en status van MealMe BV en/of niet op enige andere wijze profiteert van of schade berokkent aan MealMe BV en haar onderneming;

10.2.2 - u geen link zult gebruiken van een website gebruikt die niet van u of wanneer een dergelijke link op enige wijze een vorm van associatie met en/of goedkeuring door MealMe BV suggereert, wanneer hiervoor geen rechtvaardige gronden aanwezig zijn.

10.2.3 - enige website waarop de link naar de website van MealMe BV wordt geplaatst voldoen aan alle (toepasselijke) voorwaarden zoals genoemd in deze website voorwaarden (en in het bijzonder aan de in artikel 9 genoemde voorwaarden).

10.2.4 - dat MealMe BV het recht behoudt te allen tijde haar toestemming voor de plaatsing van links naar de Website van MealMe BV in te trekken en/of hiertegen bezwaar te maken.

11. DISCLAIMER

11.1 Website informatie: MealMe BV doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de website zo correct en volledig mogelijk wordt weergegeven maar kunnen u niet garanderen dat alle informatie volledig en juist is. Wij kunnen de informatie op deze website, ten aanzien van de diensten, producten of prijzen zonder voorafgaande mededeling aanpassen. De informatie op deze website beschikbaar gesteld kan verouderd zijn en we hebben geen verplichting om deze informatie te vernieuwen.

11.2 Allergieën, dieet en menu-informatie: Wij kopiëren de productnamen, omschrijvingen, prijzen, aanbiedingen en warmte- en/of allergiewaarschuwingen (de "Menu Informatie") zo nauwkeurig mogelijk van het menu dat door de restaurants aan ons ter beschikking wordt gesteld. De restaurants zijn echter verantwoordelijk voor de aanlevering van de correcte menu informatie en dienen ervoor zorg te dragen dat de menu informatie juist en volledig is. Als u twijfelt over de door de restaurants geleverde informatie, raden wij u uitdrukkelijk aan hierover tijdig en voorafgaand aan plaatsen van uw bestelling met de klantenservice van MealMe BV contact op te nemen.

11.3 Doen en nalaten van Restaurants: De overeenkomst voor de aanschaf en levering van de producten komt tot stand tussen u en het restaurant waar u uw bestelling heeft geplaatst. Wij hebben geen controle over het doen en nalaten van de restaurants. Met deze algemene opmerking in acht nemende erkent u en stemt u door het gebruik van de website ermee in dat:

11.3.1 – wij geen enkele garantie geven dat het via de website bestelde product van afdoende kwaliteit is en/of voldoet aan uw verwachtingen en iedere aanspraak op een dergelijke garantie wijst MealMe BV uitdrukkelijk van de hand. MealMe BV zal echter al het mogelijke doen om de klant tevreden te stellen.

11.3.2 – de te verwachten lever- en afhaaltijden door de restaurants worden gegevens en dat deze tijden slechts indicatief zijn. Wij noch de restaurants garanderen dat de bestellingen binnen deze indicatieve tijden geleverd of afgehaald kunnen worden.

11.3.3 – wij de restaurants stimuleren om alle bestellingen te accepteren en geweigerde bestellingen zo spoedig mogelijk (per e-mail) aan u zullen communiceren indien het restaurant uw bestelling heeft geweigerd. Wij kunnen niet garanderen dat restaurants uw bestelling zal accepteren. De restaurants hebben de bevoegdheid om bestellingen te weigeren bijvoorbeeld vanwege drukt of weersomstandigheden, of vanwege iedere andere reden.

11.4 Voor zover wettelijk toegestaan, biedt MealMe BV u toegang tot deze website en haar diensten onder uitsluiting van alle verklaringen, garanties, voorwaarden en/of andere bepalingen (inclusief wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn op deze website en de door MealMe BV aangeboden diensten).

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Algemeen: Niets in deze website voorwaarden beperkt of sluit op enige wijze de aansprakelijkheid van MealMe BV door dood of persoonlijk letsel als gevolg van enige nalatigheid door MealMe BV uit. Hetzelfde geldt voor enige aansprakelijkheid van MealMe BV uit hoofde van frauduleus handelen, (schending van) wettelijke rechten of enige andere aansprakelijkheid van MealMe BV die niet op grond van enige toepasselijke wet- of regelgeving kan worden uitgesloten en/of beperkt.

12.2 Uitsluiting van aansprakelijkheid: MealMe BV (inclusief alle bedrijven binnen de MealMe groep en alle functionarissen, directeuren, medewerkers, aandeelhouders en/of agenten van ieder van hen) sluiten iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit (voor zover wettelijk toegestaan) voor ieder verlies en/of schade (van welke omvang en soort dan ook en met inbegrip van enige, indirecte, bijkomende of gevolgschade of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten en/of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief enige nalatigheid) die voortvloeit uit en/of verband houdt met:

 • onze diensten;
 • deze website;
 • de juistheid van de door de restaurants op onze website verstrekte informatie;
 • de producten en de diensten, handelingen en/of nalatigheden van de restaurants;
 • het (niet-)gebruik van deze website, alle websites verbonden aan deze website (via links), de bezoekergegevens, op deze website.

12.3 Beperking van aansprakelijkheid: Indien u schade lijdt door het toerekenbaar tekortschieten van MealMe BV, dan is de aansprakelijkheid van MealMe BV beperkt tot directe schade en tot maximaal een bedrag gelijk aan tweemaal het bedrag van uw totale bestelling of € 150,- (zegge: honderdenvijftig euro). Het laagste bedrag is steeds van toepassing.

12.4 Additionele kosten: Indien uw gebruik van (het materiaal op) deze website leidt tot enige onderhoudswerkzaamheden, reparaties en/of aanpassingen van deze website, apparatuur, software en/of data, bent u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle hierdoor door u te maken of gemaakte kosten en te lijden of geleden schade.

13. BEËINDIGING

13.1 Gronden voor beëindiging: MealMe BV is te allen tijde en geheel naar eigen inzicht gerechtigd om u de toegang en/of het gebruik van de website en onze diensten onmiddellijk (permanent of tijdelijk) te ontzeggen en/of te beëindigen, wanneer:

13.1.1 MealMe BV er redelijkerwijs van overtuigd is dat u in strijd met artikel 7 (Licentie) heeft gehandeld;

13.1.2 Gebruikers gegevens of andere informatie op de website heeft geplaatst, ge-upload, verspreid of anderzijds heeft gebruikt op een manier die in strijd is met artikel 9 van deze website voorwaarden;

13.1.3 MealMe BV er redelijkerwijs van overtuigd is dat u hebt gehandeld in strijd met artikel 10 van deze website voorwaarden;

13.1.4 U op een andere wijze in strijd met een of meerdere bepalingen van deze website voorwaarden heeft gehandeld.

13.2 Verplichtingen bij beëindiging: Bij permanente of tijdelijke beëindiging dient u onmiddellijk alle gedownloade of geprinte uittreksels van deze website te vernietigen.

14. MEDEDELINGEN

14.1 Toepasselijke wet- en regelgeving kan vereisen dat bepaalde informatie en mededelingen die wij aan u versturen schriftelijk dient te zijn. Wanneer u van deze website gebruik maakt, accepteert u echter dat wij deze informatie en mededelingen (voornamelijk) per e-mail aan u zullen toesturen. Wij zullen per e-mail contact met u opnemen of via mededelingen op deze website u van informatie voorzien. U gaat akkoord met deze elektronische communicatie en – indien nodig en voor zover vereist – erkent dat alle overeenkomsten, berichten, informatie en/of andere mededelingen die wij elektronisch aan u bekend maken voldoen aan enige wet- en regelgeving die in een dergelijk geval schriftelijke mededelingen voorschrijft. Deze voorwaarde heeft geen verdere invloed op uw wettelijke rechten.

15 OVERMACHT

15.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verzuim en/of enige vertraging in de uitoefening van een of meerdere van onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, indien en voor zover dit is veroorzaakt door enige oorzaak of gebeurtenis waar wij redelijkerwijs geen invloed op kunnen uitoefenen ("overmacht").

15.2 Overmacht omvat iedere van buiten komende oorzaak, gebeurtenis en/of handeling waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. Overmacht omvat in ieder geval:

 1. stakingen, buitensluitingen en/of andere collectieve (stakings)acties;
 2. burgerlijke onrust, oproer, invasies, terroristische aanslagen (of dreigingen hiervoor), oorlogen (of dreigingen hiervoor);
 3. branden, ontploffingen, stormen, overstromingen, aardbevingen en –verschuivingen, epidemieën en/of natuurrampen;
 4. onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, autovervoer of andere middelen van openbaar of ander (eigen) vervoer;
 5. onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare en/of particuliere telecommunicatienetwerken;
 6. wetten, besluiten, voorschriften en/of andere overheidsbeperkingen.

15.3 Ingeval van Overmacht worden onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst geacht te zijn opgeschort zolang de situatie van overmacht zich voordoet. Wij doen al het geen redelijkerwijs mogelijk om te proberen deze situatie van overmacht zo spoedig mogelijk te beëindigen of een oplossing te vinden zodat wij onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst, ondanks deze overmacht, alsnog kunnen uitoefenen.

16. AANVULLENDE BEPALINGEN

16.1 Privacy Verklaring: Wij zijn begaan met het beschermen van uw privacy en veiligheid. Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden verwerkt in overeenstemming met onze privacy verklaring. Deze privacy verklaring maakt onderdeel uit van deze website en de voorwaarden zijn te raadplegen via onze website.

16.2 Andere bepalingen: U dient tevens ons cookie beleid door te nemen om te vernemen hoe en waarom wij cookies gebruiken om de kwaliteit van deze website en onze diensten te verbeteren.

16.3 Geldigheid: Indien een of meerdere van de bepalingen in deze website voorwaarden op enig moment door enige rechterlijke instantie of autoriteit geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen in deze website voorwaarden geheel en onverkort van kracht.

16.4 Volledige overeenkomst: Deze website voorwaarden alsmede alle overige documenten waarnaar deze website voorwaarden verwijzen, bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen terzake van (het gebruik van) deze website zijn gemaakt. Deze afspraken vervangen alle eerdere afspraken welke partijen hieromtrent met elkaar hebben gemaakt.

16.5 Afstand van recht: Iedere (gehele of gedeeltelijke) vertraging of niet-handhaving van enige bepaling van deze website voorwaarden door u of MealMe BV, wordt niet geïnterpreteerd als enige afstand van uw of onze rechten of rechtsmiddelen.

16.6 Overdraagbaarheid: U bent niet gerechtigd uw rechten of verplichtingen zoals beschreven in deze website voorwaarden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MealMe BV over te dragen. MealMe BV is gerechtigd haar rechten en verplichtingen zoals beschreven in deze website voorwaarden zonder uw schriftelijke voorafgaande toestemming (geheel of gedeeltelijk) aan derden over te dragen, waaronder maar niet beperkt tot situaties waarin MealMe BV een joint-venture aangaat, of sprake is van een overname en/of verkoop.

16.7 Titels: De titels in deze website voorwaarden zijn slechts bedoeld voor uw gemak. Deze titels zijn niet van invloed op de interpretatie van de inhoud van deze website voorwaarden.

17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

17.1 Deze website voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen naar aanleiding van deze website voorwaarden of die hiermee verband houden worden bij uitsluiting berecht door een door MealMe BV aan te wijzen bevoegde rechter.

Blijf op de hoogte van de lekkerste aanbiedingen!